BCIP (Molecular Biology Grade)

CE109 1 g
EUR 90.00

CHAPS (Molecular Biology Grade)

CE114 1 g
EUR 55.00

CHAPS (Molecular Biology Grade)

CE115 5 g
EUR 131.00

CHAPS (Molecular Biology Grade)

CE116 25 g
EUR 410.00

DAPI (Molecular Biology Grade)

CE117 5 mg
EUR 60.00

DAPI (Molecular Biology Grade)

CE118 25 mg
EUR 133.00

DAPI (Molecular Biology Grade)

CE119 100 mg
EUR 319.00

Dimethylsulfoxide (Molecular Biology Grade)

CE120 100 ml
EUR 55.00

Dimethylsulfoxide (Molecular Biology Grade)

CE121 500 ml
EUR 92.00

DTT (Molecular Biology Grade)

CE131 5 g
EUR 78.00

DTT (Molecular Biology Grade)

CE132 10 g
EUR 111.00

DTT (Molecular Biology Grade)

CE133 25 g
EUR 203.00

Glycine (Molecular Biology Grade)

CE158 1 kg
EUR 70.00

Glycine (Molecular Biology Grade)

CE159 5 kg
EUR 190.00

HEPES (Molecular Biology Grade)

CE171 100 g
EUR 82.00